Puheterapia

 

Puheterapia lasten kanssa on iloisia, rohkaisevia, kannustavia, itsetuntoa tukevia hetkiä, joissa lapsi voi rohkeasti kokeilla vaikeitakin asioita ja saada onnistumisen elämyksiä. Tavoitteet ja menetelmät puheterapiaan valitaan kunkin lapsen ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Puheterapia

Puheterapiaan kuuluu kunkin asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti:
• tutkimus
• ohjaus ja keskustelu tilanteesta
• puheterapia
• konsultaatio
• ohjauskäynnit asiakkaan ympäristöön
• yhteistyökäynnit muiden kuntouttajien tapaamiseksi
• kuntoutusmateriaalin valmistus tarvittaessa

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapia on puheen kuntoutuksen lisäksi kommunikaatiotaitojen kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Puheterapian toteuttaa Valviran laillistama puheterapeutti, joka on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan logopedia. Opintoihin kuuluu myös kielitieteen, psykologian ja lääketieteen opintoja.

Lapsi ohjautuu puheterapiaan yleensä neuvolan kautta. Kotikunnan tai erikoissairaanhoidon puheterapeutti tekee tällöin arvion lapsen puheen ja kielen kehityksestä ja suosittelee mahdollisesti kuntoutusta.

Ota yhteyttä

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Aihe

    Viesti